Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016 roku, w Kalwarii Zebrzydowskiej w Wadowicach, Andrychowie działają punkty udzielające darmowej pomocy prawnej.

W Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Jana Pawła II 7 w budynku SPZOZ, w Andrychowie (OPS), przy ul. Starowiejskiej 22 b, w Wadowicach na ul. Wojtyłów 4 udostępniono bezpłatne porady prawne.

Swoich pracowników deleguje będzie krakowska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium".

W Kalwarii mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w następujące dni:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 16.00
Wtorek: od godz. 10.00 do 18.00
Środa: od godz. 8.00 do 12.00 i od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek: od godz. 10.00 do 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do 16.00

Kontakt telefoniczny: 503-836-346

Czego mogą oczekiwać interesanci od takich pomocników prawnych? Prawnik pomoże m.in. w ustaleniu sytuacji prawnej petenta, jego uprawnieniach lub spoczywających na nim obowiązkach. Wskaże także sposób rozwiązania problemu lub pomoże w sporządzeniu pisma w wymienionych wcześniej sprawach.
Prawnik nie będzie mógł sporządzać pism sądowych, procesowych w toczących się sprawach. Będzie mógł za to sporządzić pismo o zwolnienie od kosztów sądowych lub na przykład ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata.
Ustawodawca przewidział, że pomoc prawna będzie udzielana konkretnym podmiotom.


Mogą na nią liczyć osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26 roku życia i te, które ukończyły 65 lat, a także kombatanci, weterani i posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Pomoc prawna - infografika