Zakończono prace na ul. 3 Maja

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że została wykonana przebudowa i zagospodarowanie ulicy 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej, polegająca na utrzymaniu zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów i kwiatów.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Koszt kwalifikowany zadania: 103 511,20 zł

Kwota dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 41 404,47 zł.

 

 WFOSiGW herb