Szacowanie szkód po nawałnicy

W dniu 15 lipca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z członkami komisji powołanej do inwentaryzowania i szacowania szkód na terenie gminy.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Dorota Pocztowska- kierownik MGOPS oraz Pan Paweł Odrobina – sołtys Barwałdu Średniego – Rady Powiatu Wadowickiego i Pan Wiesław Łuczak – Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na spotkaniu omówiono protokoły z inwentaryzowanych szkód. Ustalono, że największe szkody wyrządzone zostały w budynku mieszkalnym w Barwałdzie Średnim. Wszystkie decyzje związane z pomocą są uzależnione od wyników opracowywanej ekspertyzy konstruktorskiej.

Kolejne spotkanie w przedmiotowej sprawie odbędzie się 21 lipca 2015 r.