Podziękowanie

 

DRUHOWIE STRAŻACY

W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska pragnę serdecznie podziękować oraz złożyć wyrazy szacunku i uznania za ofiarną pomoc w usuwaniu skutków wichury w dniu 8 lipca 2015 r. Dziękuję za pełną zaangażowania współpracę i pewność, że zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc.

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty