Apel Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i bardzo dużymi poborami wody z miejskiej sieci wodociągowej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zwraca się do swoich odbiorców z apelem o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną. W dniach od 1 do 5 lipca br średnie dobowe zużycie wody w naszej gminie wzrosło dwukrotnie.

Wykorzystywanie wody do napełniania basenów oraz podlewania ogródków za pomocą podłączanych do instalacji węży powoduje zwiększenie obciążenia sieci i spadek ciśnienia, co skutkuje brakiem wody dla mieszkańców, których budynki położone są w wyższych rejonach naszej gminy.

Apelujemy, aby nie podlewać ogródków i nie napełniać przydomowych basenów wodą z sieci wodociągowej. Zgodnie z umową o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych przedsiębiorstwo zapewnia dostawę wody w ilości do 1m3/dobę.

 

MZWIK