Spotkanie z GDDKiA

W dniu 06 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, z inicjatywy burmistrza, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z udziałem m.in. p. Ryszarda Żakowskiego – naczelnika wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, w sprawie poprawy rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów z ul. Św. Floriana i ul. Podlesie. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, na przełomie marca i kwietnia 2015 r. GDDKiA przedstawi koncepcje poprawy rozwiązań komunikacyjnych przedmiotowego skrzyżowania.