Informacja dotycząca spotkania z Marszałkiem Stanisławem Sorysem

W dniu 3 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie miało miejsce spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyna Ormantego i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dr Stanisława Sorysa.

Na spotkaniu tym poruszone zostały kwestie:
1. Możliwości zorganizowania tzw. zielonego parkingu na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i połączenia komunikacyjnego Klasztoru z ulicą Krakowską co w dużym stopniu rozładowałoby ruch samochodowy.
2. Możliwości budowy nowego przystanku kolejowego w miejscowości Bugaj w Gminie Kalwaria Zebrzydowska, który pełniłby funkcję dogodnej komunikacji dla pielgrzymów licznie odwiedzanego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W w/w sprawach skierowane zostało do Wicemarszałka pisemne wystąpienie.