Spotkanie w sprawie Dni Papieskich

W dniu 3 marca 2015 r. Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef” w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizował spotkanie w sprawie omówienia programu XVIII Dni Papieskich. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są liczne konkursy artystyczne i sportowe, w których uczestniczą dzieci i młodzież zarówno z terenu gminy jak i powiatu i województwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Parafialnego Klubu jak i zaproszeni goście reprezentujący instytucje wspierające organizację to wydarzenie m.in. Ojcowie Bernardyni, Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Miasta.