Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej

28 lutego 2015 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014. W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach brygadier Paweł Kwarciak, Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Krzysztof Szuster, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek oraz członkowie OSP Kalwaria Zebrzydowska.
Zebranie przebiegło zgodnie z ustalonym porządkiem. Naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili zebranym sprawozdania z działalności za 2014 r. oraz plany pracy na rok 2015.

 

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej