Nowy Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 27 lutego 2015 roku w odbyła się nominacja podinsp. Krzysztofa Szustera na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, nadkom. Fryderyka Mamcarczyka na stanowisko Zastępcy Komendanta oraz asp. sztab. Artura Studnickiego na pełniącego obowiązki kierownika Referatu Kryminalnego.

Desygnacji na to stanowisko dokonał mł. insp. Piotr Dziekanowski, pełniący od października 2014 roku funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.
Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty wysłuchał podsumowania pracy Policji w 2014 roku i wręczył nowo powołanym funkcjonariuszom listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów.

 

Zmiany kadrowe w kalwaryjskiej Policji

Zmiany kadrowe w kalwaryjskiej Policji

Zmiany kadrowe w kalwaryjskiej Policji

Zmiany kadrowe w kalwaryjskiej Policji

Zmiany kadrowe w kalwaryjskiej Policji