Spotkanie z przewoźnikami

W dniu 26 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego z przewoźnikami: Mirosławą Szczurek, Mirosławem Romanem oraz Przemysławem Janiso w sprawie dalszych działań mających na celu poprawę komunikacji na terenie Gminy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika – Danuta Mirocha, Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej – Zofia Cimer, Radny Rady Miejskiej Mirosław Faber oraz Sołtys Sołectwa Stanisław Dolny Kępki Grażyna Opyrchał.