Spotkanie s Senatorem RP Stanisławem Kogutem

W dniu 24 lutego br. Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedzili Senator RP Stanisław Kogut i Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol.

Burmistrz Miasta dr hab. inż. Augustyn Ormanty wyraził prośbę o poparcie starań utworzenia przystanku kolejowego w miejscowości Bugaj w ramach modernizacji linii nr 97. Powyższa prośba wynikła z potrzeby znacznego ruchu pielgrzymkowo – turystycznego, co ułatwiło by lokalny problem komunikacyjny.

 

 

Spotkanie s Senatorem RP Stanisławem Kogutem