Spotkanie w sprawie sali gimnastycznej dla ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty z udziałem radnego Rady Miejskiej Mirosławem Fabrem i sołtysem wsi Grażyną Opyrchał spotkał się w dniu 23 lutego 2015 r. z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Leszkiem Zegzdą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Tematem spotkania było omówienie sprawy związanej z pozyskaniem środków finansowych na budowę sali gimnastycznej z zapleczem, świetlicą i biblioteką przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym. Na spotkaniu tym Burmistrz Miasta złożył pismo w wyżej wymienionej sprawie.