Ekospotkanie z mieszkańcami

W dniu 23 lutego 2015 r. w sali widowiskowej przy ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie w sprawie jakości powietrza oraz wdrożenia Programu Ochrony Powietrza.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Paweł Ciećko -Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pan Ryszard Listwan - Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, Pan Józef Kała - Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pan Robert Bażela – WFOŚiGW w Krakowie, Pan Piotr Łyczko – Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sołtysi Sołectw a także mieszkańcy.
Podczas spotkania zaproszeni goście w swoich prezentacjach wskazali zagrożenia związane
z zanieczyszczeniem powietrza i przedstawili korzyści związane z wdrożeniem Programu Ochrony Powietrza, a także możliwości pozyskania środków na dopłaty do wymiany kotłów c.o. na kotły gazowe i węglowe V generacji.

Spotkanie prowadził Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej - dr hab. inż. Augustyn Ormanty.

 

Ekospotkanie z mieszkańcami

Ekospotkanie z mieszkańcami

Ekospotkanie z mieszkańcami

Ekospotkanie z mieszkańcami

Ekospotkanie z mieszkańcami

Ekospotkanie z mieszkańcami