Z wizytą w Skawinie

W dniu 24 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina miało miejsce spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyna Ormantego i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina mgr inż. Pawła Kolasa przy udziale Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Skawina mgr inż. Jerzego Sioma i Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Bożeny Mróz Tumidajskiej oraz mgr inż. Stanisława Koska.

Na spotkaniu tym wstępnie zaproponowane zostały możliwości nawiązania współpracy w/w gmin w następujących dziedzinach:

1. Wykonanie alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę wschodnich terenów Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez przyłączenie się do sieci wodociągowej Gminy Skawina.

2. Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej obsługującej Gminę Skawina terenów wschodnich Gminy Kalwaria Zebrzydowska

3. Nawiązanie współpracy w sprawie wydłużenia linii autobusowej obsługującej Gminę Skawina do miejscowości Przytkowice i Leńcze.

W w/w sprawach skierowane zostały do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina pisemne wystąpienia.

 

Stanisław Kosek