Podsumowanie Projektu "Nasz Papież"

W piątek 20 lutego 2015 w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie podsumowujące I etap Projektu „Nasz Papież”. Celem projektu jest zebranie materiałów dotyczących spotkań mieszkańców gminy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Dla mieszkańców Kalwarii i okolic osoba Karola Wojtyły jest szczególnie bliska. Kalwaria, Wadowice, Kraków, Rzym, Castel Gandolfo, miejscowości na trasach papieskich podróży - to miejsca spotkań z Janem Pawłem II. Bez względu na miejsce i czas, były zawsze wielkim osobistym przeżyciem. Są także częścią lokalnej historii.
Aby zachować pamięć tamtych wydarzeń dla przyszłości, Biblioteka zwróciła się do mieszkańców z prośbą o udostępnienie wspomnień, zdjęć, pamiątek ze spotkań z Karolem Wojtyłą w różnych okresach jego życia.
Projekt „Nasz Papież” jest realizowany we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz szkołami: ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS nr 2 w Brodach.
Biblioteka Publiczna składa podziękowania p. Andrzejowi Pawlusowi za koordynację całości prac związanych z projektem oraz p. Bernadecie Słoninie za opiekę nad uczniami z Gimnazjum w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Za udział w Projekcie dziękujemy: p. Augustynowi Ormantemu, p. o. Mikołajowi Rudykowi, p. Tadeuszowi Bębenkowi, p. Stanisławie i Marianowi Górkiewiczom, p. Stefanowi Morkowi, p. Karolinie Jesa-Wąsak, p. Stanisławowi Żmiji, p. Pawłowi Sulińskiemu, p. Grzegorzowi Czaderowi, p. Irenie Wojas, p. Renacie Bieli.
Dziękujemy p. Krystynie Dudzie, prezesowi TPKZ, za udostępnienie materiałów z Naukowych Sesji Młodzieży.

Projekt będzie kontynuowany do końca 2015 roku jako jedna z inicjatyw wzbogacających Rok św. Jana Pawła II.

Źródło: biblioteka.kalwaria.pl

 

"Nasz Papież"

"Nasz Papież"

"Nasz Papież"

"Nasz Papież"

"Nasz Papież"