Spotkanie z sołtysami

W dniu 20 lutego 2015 roku miało miejsce spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Rad Osiedlowych Nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tematami spotkania były:

  1. sprawy finansowo – gospodarcze sołectw i miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2015,
  2. czynności związane ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
  3. ustalenie ze spotkania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z udziałem przewoźników,
  4. przygotowanie do programu ochrony powietrza
  5. bieżące komunikaty wynikające z pracy Urzędu oraz wnioski i interwencje zgłaszane przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

 

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami