"Zatrzymać Przemoc" - projekt edukacyjny I Gimnazjum ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Uczniowie klasy I gimnazjum ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym zrealizowali projekt edukacyjny pod tytułem „Zatrzymać Przemoc”, którego opiekunem była mgr Joanna Elżbieciak, a konsultantem mgr inż. Katarzyna Leja. Celem tego projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska przemocy i jej skutków.

Klasa została podzielona na 4 grupy. Pierwsza miała za zadanie wypisać akty prawne, które zabraniają niewłaściwego traktowania dzieci (plakat+forma ustna). Grupa druga przeprowadziła wśród uczniów ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym ankietę dotyczącą przemocy w szkole i przedstawiła wyniki w trakcie prezentacji projektu. Trzecia grupa z kolei przygotowała prezentację multimedialną pod tytułem „Zatrzymać przemoc. Czym jest przemoc fizyczna i psychiczna.” Natomiast czwarta, a zarazem ostatnia grupa, miała za zadanie napisać list otwarty do mieszkańców wyrażający protest przeciwko przemocy wobec dzieci.

13 lutego 2015 roku odbyła się prezentacja projektu, w której uczestniczyli: Dyrektor ZS nr 8 Marek Zięba, sołtys wsi Stanisław Dolny Grażyna Opyrchał, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi.

 

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny