"POMYŚL ZANIM WYRUSZYSZ" akcja profilaktyczna realizowana przez IPA Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 27 stycznia 2015 członkowie IPA Kalwaria Zebrzydowska wspólnie z Policjantami z WRD KPP Wadowice oraz Beskidzkim Klubem Sportowym OYAMA KARATE "SOKÓŁ"’ przeprowadzili w szkole podstawowej w Izdebniku akcję "Pomyśl zanim wyruszysz".

W ramach akcji odbyły się pogadanki o bezpiecznym poruszaniu się po drodze oraz został przeprowadzony test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, w którym uczestniczyło 45 dzieci. W trakcie przyjaznej zabawy każde dziecko mogło również uczestniczyć w rowerowym torze przeszkód na sali gimnastycznej. Na zakończenie wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi nagrodami i zapozowały do pamiątkowego zdjęcia.

Założeniem akcji „Pomyśl Zanim Wyruszysz” jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na terenie Powiatu Wadowickiego. Akcja ta realizowana jest po przez:

  • uświadamianie każdej osobie, szczególnie dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły, pracy;
  • propagowanie stosowania się do przepisów Ruchu Drogowego w tym stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych;
  • przybliżanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
  • ciągłe przypominanie poprzez różnego rodzaju inicjatywy o przestrzeganiu przepisów Ruchu Drogowego i noszeniu elementów odblaskowych.

Andrzej Kozioł
Sekretarz Regionu
IPA Kalwaria Zebrzydowska

 

Pomyśl zanim wyruszysz

Pomyśl zanim wyruszysz

Pomyśl zanim wyruszysz