Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 10 lutego 2015 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej mieszkańcy Gminy świętowali jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość poprzedzona była mszą św. w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Swój Jubileusz obchodziły 22 pary, które zawarły związek małżeński w 1963 roku. W spotkaniu wzięły udział rodziny jubilatów: dzieci i wnuki, oraz Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, który dostojnym Jubilatom złożył życzenia zdrowia, spokoju, ciepła rodzinnego, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.

 

W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Burmistrz Miasta odznaczył obchodzące jubileusz pary medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia