Spotkanie w spawie ochrony środowiska

W trosce o ochronę lokalnego środowiska Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty zorganizował w dniu 22 stycznia 2015 r. spotkanie z udziałem Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Panem Józefem Kała.

Podczas spotkania poruszono istotne tematy w zakresie podjęcia działań mających na celu ochronę powietrza na terenie naszej Gminy, możliwości dofinansowania wymiany kotłów grzewczych węglowych, a także zasad finansowania innych zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. Szczególną uwagę zwrócono również na rozpowszechnienie edukacji ekologicznej.

 

Spotkanie w spawie ochrony środowiska

Spotkanie w spawie ochrony środowiska