Spotkanie z dyrektorem GDDKiA

20 stycznia 2015r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie panem Tomaszem Pałasińskim. Na spotkaniu omówiono tematy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 52 na terenie Gminy (przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Jagiellońską, poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu ul. Floriana, ul. Podlesie i ul. Jagiellońskiej oraz budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barwałd Średni i Barwałd Górny).

 

Spotkanie z dyrektorem GDDKiA

Spotkanie z dyrektorem GDDKiA