Spotkanie z okazji Dnia Babci i dziadka w Zebrzydowicach

Dzień 22 stycznia był ważnym dniem dla uczniów klas od 0 do III. Gościli oni wtedy w szkole swoje Babcie i swoich Dziadków. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbyły się popisy artystyczne uczniów: deklamacje wierszy, śpiew piosenek, prezentacja tańców – „Grek Zorba”, „Krakowiaczek”. Ważnym punktem programu były jasełka, tradycyjnie już przygotowywane dla Babć i Dziadków z okazji ich święta. Na zakończenie imprezy dzieci wręczyły gościom własnoręcznie przygotowane drobne upominki, a rodzice zaprosili na słodki poczęstunek. W uroczystości wziął również udział Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska pan dr inż. Augustyn Ormanty, który złożył wszystkim przybyłym serdeczne życzenia.

 

Spotkanie z okazji Dnia Babci i dziadka w Przedszkolu w Zebrzydowicach

Spotkanie z okazji Dnia Babci i dziadka w Przedszkolu w Zebrzydowicach

Spotkanie z okazji Dnia Babci i dziadka w Przedszkolu w Zebrzydowicach

Spotkanie z okazji Dnia Babci i dziadka w Przedszkolu w Zebrzydowicach

Spotkanie z okazji Dnia Babci i dziadka w Przedszkolu w Zebrzydowicach

Spotkanie z okazji Dnia Babci i dziadka w Przedszkolu w Zebrzydowicach