Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,,Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych’’ w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

W związku z powyższym, z dniem 01 stycznia 2015 r. usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska świadczy nowy Wykonawca, tj.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy wnoszenia opłat jak i numery indywidualnych kont bankowych nie ulegają zmianie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2015r. zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (pozostałe odpady, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać), które są odbierane dwa razy w miesiącu, według harmonogramu, który został umieszczony na stronie Urzędu Miasta, w zakładce „Segregacja Odpadów Komunalnych”.

Harmonogram: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/dokumenty/odpady2015.pdf

Zwracamy uwagę, że w pierwszym terminie odbierane są odpady zarówno segregowane jak i zmieszane, natomiast w drugim terminie odbierane są tylko odpady zmieszane.

Przypominamy o wystawianiu odpadów komunalnych przed posesję najpóźniej do godziny 700.

Właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zainteresowani najmem, dzierżawą pojemników do zbierania odpadów komunalnych od wyżej wymienionego Wykonawcy oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania, w tym zbierania odpadów komunalnych mogą kontaktować się z pracownikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. – Panem Tomaszem Jodłowskim,  tel. 723 684 644.

 

Odbiór odpadów