Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

W dniu 18 stycznia 2015 roku w Sali Świetlicowej przy ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim odbył się Wieczór Kolęd, który organizowany jest w szkole już od wielu lat. Mieszkańcy Barwałdu Średniego i okolic spotkali się, aby jeszcze raz przeżyć najpiękniejszy czas w roku, posłuchać i zaśpiewać wspólnie kolędy, których tematem jest Narodzenie Bożej Dzieciny. Organizatorem spotkania była cała Społeczność Szkolna Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim.

Swoją obecnością zaszczycili wszystkich zebranych zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Pan dr hab. Augustyn Ormanty, Ks. dziekan i proboszcz Parafii w Barwałdzie Dolnym – ks. Wiesław Widuch, Radny Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej – Pan Wiesław Łuczak, Radny Powiatowy i sołtys Sołectwa Barwałd Średni – Pan Paweł Odrobina, Koło Gospodyń Wiejskich „Swojskie Klimaty Barwałdu” z przewodniczącą Panią Agatą Leja, Schola Parafialna pod kierunkiem Pana Mariana Zielińskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Barwałdu Średniego z przewodniczącą Panią Barbarą Filek, Rada Pedagogiczna ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim, Rada Rodziców z przewodniczącą Panią Lidią Graca, pracownicy szkoły, mieszkańcy Barwałdu Średniego o okolic.

W Bożonarodzeniową atmosferę wprowadziły wszystkich Jasełka przygotowane przez Proboszcza Parafii Barwałd księdza Wiesława Widucha we współpracy z Panią katechetką Katarzyną Kopycińską, Panią Eweliną Machaj, Panią Moniką Babicz i Panem Jarosławem Jaworskim, a wykonane przez uczniów szkoły podstawowej.

Wspaniale zaprezentowały się Schola pod kierunkiem pana Mariana Zielińskiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Barwałdu Górnego pod kierownictwem pana Stanisława Mitoraja, które przepięknym śpiewem pastorałek oraz grą kolęd sprawiły, że to niedzielne popołudnie było przeżyciem artystycznym. Nie obyło się także bez wspólnego, tradycyjnego kolędowania.

Wrażenia estetyczne i duchowe były okraszone słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców we współpracy z rodzicami uczniów.

Tegoroczne spotkanie z kolędą zgromadziło wielu gości i upłynęło w ciepłej, serdecznej i bardzo rodzinnej atmosferze. To znak, że mieszkańcy Barwałdu Średniego i okolic chętnie integrują się, czując potrzebę przeżywania radosnych chwil we wspólnym gronie.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji wspólnego kolędowania w Barwałdzie Średnim należą się serdeczne podziękowania.

Źródło: ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim

 

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim

Wspólne kolędowanie w Barwałdzie Średnim