Rozmowy o inwestycjach drogowych

W dniu 5 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie w tutejszym Urzędzie Miasta z udziałem Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na spotkaniu zostały omówione zadania chodnikowe planowane do realizacji w ramach Inicjatyw Samorządowych na rok 2015 w ciągu drogi wojewódzkiej 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Zebrzydowice i Przytkowice oraz modernizacja nawierzchni drogi.

Inwestycje drogowe jw., z prośbą o wsparcie finansowe, zostały przedstawione również Wicemarszałkowi Jackowi Krupa, który odwiedził w dniu 09.01.2015r. Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. Razem z Radyni i Sołtysami z Zebrzydowic i Przytkowic udali się na wizję w terenie.

Goście zapoznali się z planowanymi inwestycjami terenie.