Rozprzestrzenianie Betlejemskiego Światła Pokoju w Kalwarii Zebrzydowskiej

Już od 21 grudnia trwa przekazywanie na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przez ręce harcerzy z 3 Drużyny Harcerskiej „Badyle” im. Józefa Sowińskiego działającej w Kalwarii Zebrzydowskiej Betlejemskiego Światła Pokoju.

Kalwaryjscy harcerze odebrali je podczas uroczystego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju Chorągwi Krakowskiej w Krakowie, uczestnicząc 14 grudnia w uroczystym apelu na Wawelu razem z całym Hufcem Ziemi Wadowickiej, a potem we mszy świętej w Kościele Mariackim.

W niedzielę 21 grudnia harcerze z 3 Drużyny Harcerskiej „Badyle” przekazali uroczyście Betlejemskie Światło Pokoju podczas mszy świętej o godzinie 11. Harcerze również włączyli się w liturgię mszy świętej oraz wspólną modlitwę. A w oprawie muzycznej wspierała harcerzy swoim pięknym śpiewem również Młodzież Franciszkańska. Po mszy udało się przekazać światło Wyższemu Seminarium Duchownemu oo. Bernardynów, Siostrom Serafitkom oraz zanieść na wigilię Wspólnoty Małych Przyjaciół Św. Franciszka.

22 grudnia światło trafiło za ich pośrednictwem do różnych instytucjach naszego miasta. Zostało przekazane pani dyrektor Zespołu Szkół im Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, panu dyrektorowi Przychodni Zdrowia, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Bibliotece Publicznej, Przedszkolu Sióstr Nazaretanek, Centrum Kultury, Sportu i Turystki, Towarzystwu Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Dyrekcji Firmy „Merkury”, Cechowi Rzemiosł Różnych, Cukierni „Pysia”.

Wszystkich mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska zapraszamy do odpalania Światła, aby znalazło się na każdym stole wigilijnym. Również już 22 grudnia po mszy świętej roratnej Światło zapłonęło w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa. Zawędrowało też do Sióstr Nazaretanek.

Dziś 23 grudnia uroczyście zostało przekazane Betlejemskie Światło Pokoju przez reprezentację 3 Szczepu Harcerskiego „Cedron” burmistrzowi naszego miasta, wraz z życzeniami dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.