Wernisaż wystawy

W dniu 9 grudnia 2014 roku Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty otworzył zorganizowaną przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wystawę prac malarskich uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Burmistrz w wygłoszonym słowie skierowanym do autorów zauważył, że z łac. bonus frater czyli dobry brat doskonale wpisuje się w ideę, jaką Zakon Zebrzydowickich Bonifratrów otacza i wspiera autorów tych dzieł. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności panu Grzegorzowi Piotrowskiemu kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej, pomysłodawcy ekspozycji.

Obrazy przepełnione emocjami ukazują najbliższe otoczenie twórców. Stanowią jednocześnie doskonałą promocję naszej Gminy jak i Kalwarii Zebrzydowskiej. Oglądać je można w „Starym Kinie”, ul. Mickiewicza 4, w godzinach pracy CKSiT, do czego serdecznie zachęcamy.