Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza

8 grudnia na II Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ślubowanie złożył nowo wybrany Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty.

 

 

Burmistrz przedstawił swój program do realizacji w bieżącej kadencji, w którym przede wszystkim stawia nacisk na bezpośrednią współpracę z mieszkańcami, poprawę bezpieczeństwa na drogach, ochronę środowiska, jak również promocję rzemiosła. Ponadto odebrał gratulacje od radnych, sołtysów, mieszkańców oraz kierowników podległych jednostek. Został również serdecznie przywitany przez pracowników urzędu.