Biblioteki szkolne z Przytkowic, Zarzyc Wielkich i Zebrzydowic partnerem Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 Biblioteka Narodowa ogłosiła Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”, adresowany do bibliotek publicznych, które nawiążą współpracę z bibliotekami szkolnymi.

Celem Programu jest ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie nawyków korzystania z różnych źródeł informacji.
Oprócz zakupu książek Program przewiduje wspólne przedsięwzięcia bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych promujące czytelnictwo wśród tej grupy odbiorców.
Do Programu BN przystąpiła Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wśród partnerów Projektu z terenu gminy znalazły się biblioteki szkolne Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, Szkoły Podstawowej w Zarzycach oraz Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach.
Zgodnie z Umowami partnerskimi Biblioteka Publiczna zakupiła dla uczniów z tych szkół książki za kwotę 4000 zł. Będą mogli je wypożyczać odpowiednio, w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania, w Filii Biblioteki Publicznej w Przytkowicach, która znajduje się w budynku szkoły, bibliotece szkolnej w Zarzycach (depozytu) oraz w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W ramach współpracy Biblioteka Publiczna i biblioteki szkolne zaplanowały wspólne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo wśród uczniów:

Przytkowice:
• październik-listopad 2014 - Konkurs plastyczny „Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima”
• październik 2014 - wystawka tematyczna „Franklin”
• październik 2014 - Lekcja biblioteczna- „Poznawcze i terapeutyczne treści opowieści o Franklinie”.
• listopad 2014 - Lekcja biblioteczna „Magiczne wiersze Juliana Tuwima”, ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, wręczenie nagród
• grudzień 2014 - Spotkanie autorskie z poetą Jarosławem Szczęsnym Binkowskim
• grudzień 2014 - Spotkanie z trenerem psich zaprzęgów, prezentacja poradników hobbystycznych.

Zarzyce Wielkie:
• październik – listopad 2014 - konkurs czytelniczy „Pożeracz liter”
• listopad 2014 - lekcja biblioteczna „Magiczne wiersze Juliana Tuwima” z okazji 120 rocznicy urodzin autora
• listopad 2014 - konkurs recytatorski dla uczniów kl. IV-VI „Cztery pory roku w poezji”
• listopad 2014 - konkurs plastyczny „Klub Przyjaciół Franklina”, projekt odznaki dla klubowiczów
• grudzień 2014 - wydanie specjalnego numeru gazetki „Szkolne ABC”

Zebrzydowice:
• październik 2014 – Lekcja biblioteczna „Wiersze sprzed 100 lat” poświęcona twórczości Marii Konopnickiej
• listopad 2014 - Kącik twórczości Marii Konopnickiej – patrona szkoły (biblioteka szkolna)
• listopad 2014 – Wystawka nowości wydawniczych zakupionych dla uczniów ZS nr 4 w Zebrzydowicach (Biblioteka Publiczna)
• listopada 2014 - „Wokół twórczości Marii Konopnickiej” – spotkanie dla uczniów klas IV z Zebrzydowic i Kalwarii Zebrzydowskiej – prezentacja multimedialna i mini inscenizacja przygotowane przez uczniów z Zebrzydowic, zapoznanie z nowościami wydawniczymi zakupionymi dla ZS nr 4 (Biblioteka Publiczna).

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2014 r.