Spacer po Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Dobrymi praktykami należy się dzielić, a w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w ostatnich czterech latach zaszły dobre zmiany.

Otwarcie gminnej hali sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, które miało miejsce 17 października br. było dobrą okazją do zaprezentowania zaproszonym gościom oraz mieszkańcom wybranych inwestycji, które zmieniają dotychczasowy wizerunek gminy.
Podsumowując zadania wykonane należy podkreślić, że realizacja wielu projektów, inwestycji i różnorodnych przedsięwzięć to szansa, którą wykorzystaliśmy dla poprawy warunków życia naszych mieszkańców oraz rozwoju lokalnej społeczności.
Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych w kwocie ok.14 mln zł zrealizowano na ponad 30 mln zł inwestycję w obszarze kultury, sportu, rekreacji , edukacji, opieki społecznej i ekologii. Ich bogactwem jest różnorodność i wielofunkcyjność.