Obchody święta patrona szkoły w ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim

21 października 2014 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim obchodziła Dzień Patrona Szkoły – Świętego Jana Kantego. Tegoroczne obchody połączone były z symbolicznym otwarciem i poświęceniem sali drugiego oddziału dla przedszkolaków, świetlicy środowiskowej oraz placu fitness.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, a wśród nich Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomski, Ksiądz Proboszcz Wiesław Widuch, Radna Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Agata Leja, Sołtys Sołectwa Barwałd Średni Paweł Odrobina, pracownik Urzędu Miasta Zofia Warmuz, Koordynator Świetlic Środowiskowych Katarzyna Lenik oraz przedstawiciele Rady Rodziców i rodzice uczniów klas pierwszych. Święto Patrona rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym św. Erazma Biskupa i Męczennika w Barwałdzie Dolnym, sprawowana przez Księdza Proboszcza Wiesława Widucha. Ksiądz Proboszcz w pięknych słowach homilii podkreślił wartości jakie patron przekazał swoim życiem oraz wskazania dla uczniów wzrastających w szkole im. Świętego Jana Kantego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Dniu Patrona uczniowie klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, potwierdzające przyjęcie do grona społeczności szkolnej ZS nr 7 oraz uświetnili uroczystość wykonaniem montażu słowno-muzycznego poświęconego osobie patrona. Wręczone zostały także nagrody za udział uczniów w konkursie wiedzy i konkursie plastycznym o św. Janie Kantym. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w ZS nr 7 w obecności rodziców i gości zostały uroczyście pasowane na przedszkolaka.

Burmistrz złożył wszystkim obecnym gratulacje oraz serdeczne życzenia z okazji obchodzonego święta. Dyrektor szkoły Bernadeta Kalęba-Żołnierek życzyła uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom, aby mądrość ich patrona przenikała wszystkich, aby potrafili dostrzec i wsłuchać się w wartości, które chciał przekazać swoim życiem, dbać o honor szkoły, kształtować w sobie postawę człowieka otwartego, życzliwego i tolerancyjnego, zdyscyplinowanego i pracowitego, wzorowo wypełniać obowiązki ucznia dla dobra szkoły, swojej miejscowości i ojczyzny. Złożyła podziękowanie burmistrzowi oraz wszystkim osobom, dzięki którym w Barwałdzie Średnim powstał drugi oddział przedszkola, świetlica środowiskowa oraz plac fitness - będą one służyć dzieciom, rodzicom i całemu lokalnemu środowisku.