Uroczysty Koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Uroczystym koncertem w dniu 18 października 2014 roku uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowani przez swoich nauczycieli zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności gry na instrumentach, ale zachwycili również niezwykłą wrażliwością muzyczną. Uczniowie wykonywali utwory klasyczne, a także takie, które można zaliczyć do gatunku muzyki rozrywkowej. W wykonaniu każdego z młodych muzyków słychać było ogromną pasję i zaangażowanie. Przepiękne dźwięki wydobywane ze skrzypiec, pianina, akordeonu, wiolonczeli, trąbki, gitary, saksofonu, klarnetu i fletu pokazały, jak bardzo dzieci są utalentowane, jak wspaniale współpracują indywidualnie ze swoimi mistrzami- nauczycielami i ile radości sprawiają tym, którzy mogą uczestniczyć w muzycznej uczcie. Zwieńczeniem koncertu świadczącym jednocześnie o wysokim poziomie umiejętności wychowanków szkoły był utwór brawurowo wykonany przez zespół kameralny – kwartet.

Koncert uświetnił obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej i był piękną artystyczną oprawą uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2014/2015. Pierwszoklasiści zaprezentowali w układzie tanecznym umiejętności, które nabyli podczas zajęć z rytmiki i kształcenia słuchu.

Uroczysty akt ślubowania nowi uczniowie Szkoły Muzycznej złożyli w obecności przedstawicieli władz miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli Burmistrza Miasta – Zbigniewa Stradomskiego, Zastępcy Burmistrza – Haliny Cimer, Dyrektora Szkoły Muzycznej – Zbigniewa Czarniaka oraz rodziców i zaproszonych gości z Hameln. Dzieci ślubowały między innymi: wzorowo wypełniać obowiązki wobec nauczycieli, godnie reprezentować szkołę w środowisku, przyczyniać się do rozwoju ogólnie pojętej kultury.

Życzymy im wielu sukcesów na miarę muzyków wszechczasów!