Owocne spotkania Klubu Lokalnych Przedsiębiorców

,,Porozumienie na rzecz promocji przedsiębiorczości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska’’ było głównym tematem spotkania Klubu Lokalnych Przedsiębiorców, które miało miejsce 7 października 2014 r. w Starym Kinie’’. Przedstawiciele Zarządu CRR w Kalwarii Zebrzydowskiej, lokalni przedsiębiorcy oraz gospodarz spotkania – Burmistrz Miasta ustalili wspólne działania promocyjne, które realizowane będą we współpracy w 2015 roku. Na podkreślenie zasługuje zaproszenie skierowane do wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Celem jest wspólna promocja lokalnej przedsiębiorczości. Uczestnicy spotkania przekazali na ręce Burmistrza Zbigniewa Stradomskiego wnioski, których realizacja da podstawę efektywnego działania podmiotów tworzących to porozumienie. Wśród ciekawych inicjatyw wymienić należy wnioski dotyczące:

zabezpieczenia w konstrukcji budżetu gminy na 2015 rok kwoty 100 tyś zł tylko na promocję przedsiębiorczości,

utworzenie w Urzędzie Miasta komórki organizacyjnej gwarantującej realizację zadań wyznaczonych we wspólnie opracowanym planie promocji lokalnej przedsiębiorczości,

utworzenie tzw. ,,banku’’ wystandaryzowanych materiałów promujących gminę i lokalną przedsiębiorczość,

opracowanie przez Zarządu CRR w Kalwarii Zebrzydowskiej propozycji zadań promocyjnych do wykonania w 2015 roku,

opracowanie przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej propozycji zadań/ imprez, uroczystości i innych przedsięwzięć wspierających zgłoszone przez Zarząd CRR w Kalwarii Zebrzydowskiej zadania promocyjne, w szczególności oprawę medialną tych wydarzeń.

Ponadto Klubu Lokalnych Przedsiębiorców w Kalwarii Zebrzydowskiej pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez Burmistrza Zbigniewa Stradomskiego propozycję nie podwyższania podatków i utrzymania ich w 2015 roku na poziomie stawek nie zmienionych od 2013 roku.