Spotkanie z poezją, malarstwem i historią

We wtorek, 30 września 2014 w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie autorskie Janiny Pieniążek „Jagody” – poetki i malarki.

Poezja od lat zajmuje ważne miejsce w życiu autorki. Pisanie jest dla niej rodzajem terapii – myśli, emocje, lęki egzystencjalne przelane na papier zostają „obłaskawione”, a dopracowane w formie i treści stają się kwintesencją rzeczy, prawdziwymi perełkami, niosącymi uniwersalne przesłanie.

Ta uniwersalność tematyki, obok piękna języka, jest źródłem zainteresowania twórczością poetki.
Drukiem ukazały się dwa tomiki jej wierszy „Nieoczywistość” i „Na skrzyżowaniu wiatrów”. Obecni na spotkaniu mieli okazję posłuchać wybranych wierszy w wykonaniu autorki oraz uczennic z Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – Magdaleny Kurczych i Natalii Tyrpy.

Drugą pasją autorki, obok poezji, jest malarstwo. Maluje portrety, pejzaże, ilustracje. Niektóre z prac można obejrzeć na wystawie towarzyszącej spotkaniu. Wśród eksponowanych prac znajdują się takżewykonane przez p. Urszulę Wiśnicką – plastyczkę, która przygotowała ilustracje na okładki książek „Jagody”.

Pani Jadwiga Pieniążek, mieszkanka Bielska-Białej, swoje korzenie ma w Kalwarii. Dzieje rodziny opisała w książce „Czas niezupełnie przeszły”. Wątek rodziny Halczuków, Plaskurów, Brózdów i Prażmowskich pojawił się także na spotkaniu w Bibliotece. .Opowieść wzbogacona pokazem zdjęć z rodzinnego albumu przypomniała obecnym fragment miejscowej historii.

Źródło: biblioteka.kalwaria.pl

„Król życia”
Ten królem życia, co z drobniutkich zdarzeń,
Z małych radości, stworzyć sobie umie,
Ostoję cichą i ogródek marzeń.

Ten królem życia, co zawsze zrozumie,
Co sroka skrzeczy i co owad gada.
To ten…co żyje w ciągłym zachwyceniu
Tajemnym blaskiem wiedzy niezgłębionej
I choć zna swoją mroczną smugę cienia,
Cel ma wyraźny i dąży ku niemu.