Narodowe czytanie trylogii w Barwałdzie Górnym

Dwa lata temu prezydent Rzeczypospolitej - pan Bronisław Komorowski, zainicjował akcję wspólnego czytania najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. Rozpoczęto od „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, zaś podczas drugiej odsłony pojawiły się utwory Aleksandra Fredry.

6 września tego roku w różnych zakątkach naszego kraju przypominano fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Do Narodowego Czytania po raz pierwszy włączyła się też nasza szkoła – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, a razem z nami pan burmistrz Zbigniew Stradomski oraz dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Sportu – pan Edward Szumara. Oprócz gości z fragmentami dzieł polskiego Noblisty zmierzyli się również ksiądz proboszcz Krzysztof Rudzik i pan dyrektor Grzegorz Kruk.
Trylogia to cykl powieści pisanych „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była pod zaborami. Łączy ona prawdziwy patriotyzm z pasjonującą przygodą i zawiera także sporo humoru. Opisuje zawieruchy wojenne i perypetie miłosne. Piętnuje wady narodowe oraz wskazuje drogi rehabilitacji.
I choć może dla młodego pokolenia język powieści jest już archaiczny, to jednak nastrój dzieł Sienkiewicza udzielił się nawet najmłodszym uczestnikom akcji. Zresztą cała uroczystość była urozmaicona. Oczywiście, przede wszystkim honorowi goście czytali fragmenty powieści, ale pojawiły się inne formy przybliżające temat uroczystości: prezentacja dotycząca samego autora, fragmenty adaptacji filmowych, ballada Jacka Kaczmarskiego, recytacja fragmentu, a nawet scenka dramatyczna, którą publiczność nagrodziła największymi brawami. Na koniec pan Burmistrz zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących jego obecnych oraz dziecięcych, upodobań czytelniczych.
Nie sposób opowiedzieć historii Skrzetuskiego, Kmicica, Wołodyjowskiego czy Zagłoby w ciągu dwóch godzin. Jest to jednak wystarczająco dużo czasu, aby zainteresować tymi bohaterami oraz bogatą historią naszego narodu.
Jeżeli bowiem chociaż jeden z uczestników akcji sięgnie, obecnie lub w przyszłości, po Trylogię, warto było podjąć trud przygotowania takiej uroczystości.

luc.