Wizyta warszawskiej młodzieży

W dniu 26 września 2014 r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej gościliśmy grupę młodzieży z Zespołu Szkół Społecznych STO im. P. Jasienicy z Warszawy.

Młodzież wybrała się w podróż mającą na celu zwiedzanie miejsc i obiektów umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Obiekty i miejsca wpisane na Listę stanowią wspólne dobro ludzkości i najwyższą powszechną wartość. Kalwaria Zebrzydowska znajduje się na tej Liście z czego my mieszkańcy jesteśmy dumni. Podczas wizyty goście zostali zapoznani z historią miasta oraz korzyściami i przeszkodami jakie wynikają z faktu wpisania na Listę UNESCO.