IX Pielgrzymka Rzemiosła

Pielgrzymka rzemieślników do Kalwarii Zebrzydowskiej to ważne wydarzenie religijne i społeczne, do którego corocznie organizatorzy są bardzo dobrze przygotowani. W dniu 6 września 2014 r. do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej już po raz dziewiąty pielgrzymowali przedstawiciele różnych branż i specjalności polskiego rzemiosła.

Inicjatorem i organizatorem tego cyklicznego spotkania, bardzo kreatywnej grupy przedsiębiorców Małopolski Zachodniej jest Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Środowisko rzemieślników reprezentowali również przedstawiciele Kongregacji Kupieckiej, liczne poczty sztandarowe cechów z terenu Małopolski, a także przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta Zbigniewem Stradomskim. Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła naszym pielgrzymom w odprawieniu Drogi Krzyżowej, w której uczestniczyli przyjezdni i miejscowi rzemieślnicy.
Jak co roku pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II, który pielgrzymował do Kalwaryjskiego Sanktuarium - kwiaty składały delegacje uczestniczących w pielgrzymce pocztów sztandarowych i instytucji rzemieślniczych z Małopolski.
Kustosz Sanktuarium o. Azariasz Hess przywitał serdecznie przybyłych i dziękował za owoce pracy lokalnego rzemiosła. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. bp Jan Zając. Podziękowanie za udział w pielgrzymce, piękną oprawę muzyczną i wygłoszone Słowo Boże, przekazał Zbigniew Pyrek - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, jednocześnie zapraszając na spotkanie integracyjne. Wspólne biesiadowanie było dobrą okazją do rozmowy o problemach i zadaniach lokalnego rzemiosła, a także warunkach kształcenia i przygotowania młodzieży do pracy w zawodach stolarz i obuwnik, a także innych obecnie już wygasających.