Spotkanie z Małopolskim Kuratorem Oświaty

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej Małopolski Kurator Oświaty zorganizował konferencję inaugurującą nowy rok szkolny 2014/2015. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego.

Pan Kurator Aleksander Palczewski na ręce Zastępcy Burmistrza Miasta – Haliny Cimer przekazał dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska Dyplom Uznania CIVIS ET PATRIA za działania szkół podtrzymujące tradycję narodową i więź ze społecznością lokalną w ramach projektu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”.

Jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach – Pan Paweł Porzycki odebrał dyplom dla szkoły szczególnie wyróżnionej w realizacji tego projektu.