Goście z Kazachstanu

W dniu 25 sierpnia 2014 r. Kalwarię Zebrzydowską odwiedziła grupa młodzieży polskiej z Kazachstanu. Rodziny, z których dzieci pochodzą, to potomkowie polskich zesłańców, którzy do dnia dzisiejszego zamieszkują w Kazachstanie.

Dzieci przybyły pod opieką polskiego księdza, zwiedziły Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, spotkały się z Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Burmistrz zapoznał przybyłych z historią i tradycjami naszego miasta i gminy oraz wręczył na pamiątkę upominki promocyjne.