Biblioteka im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w Programie Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Bierze w nim udział 3327 bibliotek, jego budżet wynosi ponad 33 mln dolarów.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w małych miejscowościach. Biblioteki mają się stać aktywnymi, nowoczesnymi miejscami dostępu do wiedzy, informacji, kultury i edukacji, oferującymi przestrzeń do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną społeczność. Program Rozwoju Bibliotek ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Udział w Programie daje bibliotekom wiele korzyści, m.in. otrzymują one sprzęt na swoje wyposażenie. Biblioteka Publiczna w Kalwarii otrzymała w darze od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje PRB, 6 komputerów z oprogramowaniem, laptop, projektor multimedialny z ekranem, 5 urządzeń wielofunkcyjnych i 5 aparatów fotograficznych na łączną kwotę 24253, 49 zł. Dzięki temu może rozszerzyć ofertę swoich usług o bezpłatny dostęp do Internetu i usługi kserograficzne w Filiach Biblioteki w Stanisławiu Dolnym, Leńczach, Przytkowicach i Brodach.

Dla pracowników Biblioteki organizowane są warsztaty i szkolenia z zakresu planowania rozwoju biblioteki, informatyczne i szkolenie specjalistyczne. Ponadto Biblioteka jako uczestnik Programu ma możliwość pozyskania grantów na realizację ciekawych pomysłów we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Udział Biblioteki Publicznej w Kalwarii w Programie Rozwoju Bibliotek jest możliwy dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego. Podpisując trójstronną umowę (FRSI – Biblioteka – Gmina)

podjął on zobowiązania dotyczące udziału w Programie, m. in. zapewnienie stałego podłączenia do sieci Internet we wszystkich lokalizacjach gdzie został dostarczony sprzęt w ramach PRB, dostosowanie pomieszczeń do określonych standardów, pokrycia kosztów podróży na szkolenia.

Dzięki wsparciu samorządu Biblioteka Publiczna w Kalwarii może wykorzystać szanse jakie daje udział w Programie Rozwoju Bibliotek, aby lepiej służyć lokalnej społeczności.

 

Więcej na stronie www.biblioteki.org