Po zamknięciu sezonu letniego - podsumowanie działalności

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na terenie Małopolski tworzone są PIT (Punkty Informacji Turystycznej). Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a przede wszystkim turystów, Gmina Kalwaria Zebrzydowska uruchomiła Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Bernardyńskiej (parking przy Klasztorze) jednocześnie podejmując starania o włączeniu do ogólnego systemu. Lokal IT został przygotowany i wyposażony ściśle według obowiązujących standardów MSIT. W chwili obecnej trwa procedura certyfikacyjna dokonana przez MOT (Małopolską Organizację Turystyczną). Warto podkreślić, że od momentu uzyskania certyfikacji stajemy się pełnoprawnym partnerem ogólnego systemu z możliwością korzystania z opracowanych i wydanych przez Urząd Marszałkowski materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze ogólnym i lokalnym. Materiały wydawane są w dziewięciu językach i udostępnione podległym jednostkom. W ramach systemu każda jednostka posiada własny, indywidualny serwis www (jako podstrona serwisu regionalnego), gdzie pracownicy PIT na bieżąco wprowadzają informacje lokalne z danego regionu.
Punkt Informacji Turystycznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w miesiącach marzec-wrzesień 2013, odwiedziło ponad 2 700 osób z 30 krajów świata. W punkcie można dodatkowo otrzymać materiały informacyjne o Gminie Kalwaria Zebrzydowska oraz o Regionie Małopolskim.