Spotkanie Klubu Lokalnych Przedsiębiorców

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 29 listopada br. wysłuchali informacji o realizacji zadań związanych z tzw. "ustawą śmieciową". Kolejnym tematem było podsumowanie tegorocznej działalności Punktu Informacji Turystycznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, który niebawem zostanie włączony do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Obecnie dokonywana jest jego certyfikacja, która wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług dla turystów i pielgrzymów.
Dyskusja podjęta przez przedsiębiorców reprezentujących branżę obuwniczą oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej na temat zapewnienia w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia w zawodach obuwnik i stolarz - najistotniejszych dla kontynuacji oraz rozwoju rzemiosła na terenie naszej Gminy – zachęciła zebranych do wspólnego działania. Obecna na spotkaniu Dyrektor ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej poinformowała o obecnych kierunkach kształcenia w Zespole i zaprosiła przedstawicieli przedsiębiorców do wspólnej promocji zawodów - obuwnik i stolarz - w środowisku gimnazjalistów z terenu naszej gminy oraz innych gmin w Powiecie Wadowickim.
Omawiano także temat dotyczący projektu wielofunkcyjnej reklamy multimedialnej promującej nasze miasto, gminę i rzemiosło (w wersji wielojęzycznej) na którą UM opracowuje wniosek do LGD 4 Żywiołów w związku możliwością pozyskania na ten cel funduszy z Unii Europejskiej.
Prowadzący spotkanie Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski przedstawił obecnym projekt stawek podatkowych na rok 2014, podkreślając iż będzie wnioskował o pozostawienie ich na poziomie roku bieżącego.