Delegacja IPA Kalwaria Zebrzydowska z wizytą na Krymie

Z inicjatywy kolegi Stanisława Macięgi - członka Zarządu IPA Kalwaria Zebrzydowska - w dniach 21-26 października 2013 roku został zorganizowany wyjazd na Krym. Wśród członków delegacji byli przedstawiciele IPA oraz osoby wspomagające Stowarzyszenie. Celem pobytu było nawiązanie współpracy i kontaktów z tamtejszym Stowarzyszeniem IPA.
Ukraina powitała delegację słoneczną pogodą, w trakcie pobytu zwiedzano nadmorski kurort Oczaków, miasto portowe Mikołajew oraz Odessę. Pobyt zaowocował nawiązaniem nowych, serdecznych kontaktów z kolegami z Ukrainy, których tradycyjnie już obdarowano drobnymi upominkami i materiałami promującymi Region IPA Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zaproszono do odwiedzenia Polski.

IPA Kalwaria Zebrzydowska
Stanisław Macięga