Ślubowanie pierwszoklasistów w Barwałdzie Górnym

Budynek Zespołu Szkół nr 5 im Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym ma nową elewację, która znacząco podnosi estetykę szkoły i tworzy lepsze warunki edukacji, a także obniża koszty ogrzewania placówki. Kolejną inwestycją w otoczeniu szkoły będzie budowa dawno oczekiwanego parkingu, który poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne wokół Zespołu Szkół.

Wykonanie tegorocznych inwestycji w Barwałdzie Górnym jest dofinansowane pozyskanymi przez Urząd Miasta funduszami zewnętrznymi: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Uroczystość ślubowania połączona z pasowaniem uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej, która liczy 16 osób - w tym 7 chłopców i 9 dziewczynek, zgromadziła społeczność szkolną oraz rodziców pierwszoklasistów. Była to dobra okazja do prezentacji szkolnych talentów. Program artystyczny wypełniony wierszami i piosenkami pierwszoklasistów uświetnił występ wokalny laureatów gminnego konkursu „Talenty 2013”, którymi zostali: Karol Kołodziejczyk z klasy I oraz Zuzanna Glanowska i Gloria Zacharska z klasy VI, a także uczniowie Gimnazjum - Ewelina Zając i Alicja Adamczyk. Gościem uroczystości był Burmistrz Miasta, który podziękował rodzicom, dyrekcji i gronu pedagogicznemu za dobrą współpracę, pomoc w realizacji wakacyjnych półkolonii i szkolnych remontów. Natomiast pierwszoklasistom życzył, aby symboliczna „brama mądrości”, którą przekroczyli 30 października br. wprowadziła ich w świat wiedzy i umiejętności, a szkoła była miejscem bezpiecznym, do którego wraca się z uśmiechem.