Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 05.11.2013 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone problematyce funkcjonowania gminy w ekstremalnych warunkach zimowych. W spotkaniu, któremu przewodniczył Szef Zespołu Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski uczestniczyli członkowie zespołu lub ich przedstawiciele:

 1. Sekretarz Gminy
 2. Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej
 3. Kierownik SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej
 4. Prezes MZWiK Sp. z o. o w Kalwarii Zebrzydowskiej
 5. Dyrektor OASS
 6. Kierownik MGOPS
 7. Kierownicy Referatów RG, GK, IDR
 8. Pracownik ZKOC

Na posiedzeniu omówiono organizację i realizację przedsięwzięć zapewniających:

 1. Pomoc społeczną i medyczną w trudnych warunkach zimowych.
 2. Funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw zabezpieczających w ekstremalnych warunkach zimowych działanie infrastruktury technicznej i komunalnej miasta i gminy.
 3. Zimowego utrzymania dróg.
 4. Funkcjonowanie placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym: dowóz dzieci i młodzieży do szkół, zapewnienie uczniom ciepłego posiłku w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych.
 5. Warunki przeżycia zwierząt (dzikich, domowych, bezpańskich)w ekstremalnych warunkach zimowych.