Tradycje ruchu sokolskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

21 października 2013 r. w budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej miało miejsce spotkanie - promocja książki pt. "Tradycje Ruchu Sokolskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1898-1964 na tle dziejów miasta", której autorem jest prof. dr hab. Andrzej Nowakowski.

Książka została wydana w 115. rocznicę założenia gniazda „Sokoła” (1898-2013). W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy, przedstawiciele władz samorządowych. Gości przybyłych na tę niecodzienną uroczystość serdecznie przywitała Dyrektor Biblioteki Bogumiła Moskała.
Pan prof. Nowakowski w krótkim wystąpieniu przedstawił historię powstania i działalności kalwaryjskiego „Sokoła”. Na zakończenie spotkania Zastępca Burmistrza Halina Cimer w imieniu władz samorządowych, wręczając Panu prof. Nowakowskiemu kwiaty, złożyła wyrazy podziękowania i gratulacje.

 

 

 

Prezentacja multimedialna, przygotowana przez Bibliotekę Publiczną (PDF)