Wymiana młodzieży miast partnerskich Hameln - Kalwaria Zebrzydowska

Realizując program niemiecko-polskiej wymiany międzyszkolnej młodzieży, do Kalwarii Zebrzydowskiej z gościnną wizytą przybyli uczniowie i nauczyciele z Hameln - naszego miasta partnerskiego.

W dniach 14 do 21 września br. będą zwiedzać Klasztor oo Bernardynów i wędrować po Dróżkach Kalwaryjskich, a ich koledzy z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przekażą im wiedzę o historii, zabytkach, rzemiośle i innych walorach Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie pobytu znalazły się atrakcyjne wycieczki do Wadowic, Krakowa, Oświęcimia, Wieliczki i Zakopanego, które sprzyjają integracji, a także promują nasz region. W poniedziałek 16 września Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski spotkał się z 35-osobową grupą uczestników projektu tej wymiany. Czas upłynął na miłej konwersacji oraz dyskusji o korzyściach i trudnościach związanych z realizacją takich projektów. Wszyscy jesteśmy przekonani, że warto pokonać problemy finansowe i organizacyjne, bo korzyści zarówno dla strony polskiej, jak i niemieckiej jest dużo. Ta wymiana trwa już wiele lat i ustawicznie się rozwija. Jesteśmy przekonani, że nasi goście zabiorą ze sobą miłe wspomnienia i będą kolejnymi ambasadorami Kalwarii Zebrzydowskiej w Hameln. Opiekunom zaangażowanym w to przedsięwzięcie Burmistrz Zbigniew Stradomski złożył gratulacje i podziękowania, jednocześnie zwrócił się o przekazanie podziękowań i pozdrowień dla samorządu i Burmistrza Hameln.