Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej rusza do 1 września

W nowym roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Kalwaria Zebrzydowska przybędzie nowa szkoła samorządowa – Szkoła Muzyczna I stopnia, która ulokowana została w bazie Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Mickiewicza. Do 16 sierpnia uczniowie–kandydaci, składali do Gminy wnioski o przyjęcie do wymarzonej szkoły, gdzie będą mogli uczyć się gry w klasie: fortepianu, skrzypiec, fletu, trąbki, wiolonczeli, gitary i akordeonu. Jest duże zainteresowanie taką formą edukacji - do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 120 podań. Okazuje się, że najpopularniejszym instrumentem jest gitara, następnie fortepian i skrzypce. Będzie to szkoła popołudniowa, więc prowadzone zajęcia nie będą kolidować z działalnością szkoły podstawowej i można wykorzystać do jej działalności bazę Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także salę widowiskową, położoną opodal w budynku CKSiT. Uczęszczanie jednocześnie do szkoły podstawowej czy gimnazjum oraz muzycznej jest dla uczniów dużym wysiłkiem, a dla ich rodziców także zadaniem organizacyjnym. Nauka w takiej szkole jest bezpłatna i daje możliwość rozwijania talentów oraz realizacji marzeń, ale wiąże się z rezygnacją z beztroskiego spędzania wolnego czasu na rzecz wielu nowych obowiązków, w tym żmudnych ćwiczeń muzycznych. Pierwszą Komisję Rekrutacyjną powołał Burmistrz, określając w oparciu o obowiązujące przepisy tryb jej pracy oraz regulamin rekrutacji. Komisja Rekrutacyjna w sześcioosobowym składzie doświadczonych muzyków i nauczycieli rekrutowała uczniów od 26 do 27 sierpnia. W trakcie przesłuchań Komisja badała słuch, sprawność manualną, pamięć muzyczną, poczucie tempa i rytmu, poprawność intonacji. Emocje były duże ponieważ chętnych było wielu, a ilość miejsc ograniczona. 26 sierpnia odbył się także konkurs na stanowisko dyrektora nowo powstającej szkoły. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydata Pana Zbigniewa Czarniaka, któremu Burmistrz w dniu 27.08.2013r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora pierwszej w historii naszego miasta samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Nowego dyrektora czeka wiele zadań. Błyskawicznie musi wybrać najlepszych nauczycieli – będzie to razem ok. 7 -8 etatów, zakupić niezbędne instrumenty i wyposażenie szkoły, a także opracować arkusz organizacji pracy szkoły i zaplanować budżet na rok 2014. Rodziców i uczniów najbardziej będzie interesował plan nauczania. W klasie pierwszej (cykl edukacyjny 1-6 oraz cykl edukacyjny 1-4) uczeń może mieć tygodniowo ok. 5 godzin. Tego roku nie wszyscy będą mogli zostać zakwalifikowani, ze względu na ograniczoną ilość wolnych miejsc w szkole. Burmistrz Miasta podjął decyzję, że od 1 września 2013 r. oprócz pierwotnie planowanych w tej szkole dwóch oddziałów klas pierwszych, utworzony zostanie jeszcze jeden dodatkowy oddział klasy pierwszej w cyklu (1-4). Razem kasy pierwsze rozpocznie 48 uczniów. Ponadto dzieci, które nie zostaną przyjęte w br. do szkoły, będą mogły skorzystać z oferty zajęć muzycznych zaproponowanych przez dyrekcję szkoły.