Podziękowanie od władz Hameln

W dniach 20-23 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej gościła w naszym mieście grupa przedstawicieli zaprzyjaźnionego miasta Hameln. W skład 40 osobowej delegacji wchodzili przedstawiciele samorządu (zastępca Burmistrza Hameln i Radni) oraz członkowie młodzieżowego zespołu muzycznego, którzy swym występem uświetnili "Dni Kalwarii". W trakcie pobytu w naszym mieście goście spotkali się z przedstawicielami lokalnego samorządu. Natomiast Młodzież z Hameln, podczas integracyjnego ogniska, miała okazję do wymiany doświadczeń z uczniami tutejszego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, a także przedstawicielami innych środowisk z Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Delegacja z Hameln zwiedziła także Kraków (Drogę Królewską, Wawel i Stary Rynek) oraz Lanckoronę.
W związku z tą wizytą, Pani Susanne Lippmann - Burmistrz Miasta Hameln, przesłała do Burmistrza Zbigniewa Stradomskiego, Rady Miejskiej oraz naszych mieszkańców podziękowanie za serdeczną gościnność. Nasi przyjaciele przekazują , iż byli pod wrażeniem bogatego programu oraz bardzo dobrej organizacji ich pobytu , jak również organizacji obchodów "Dni Kalwarii". Z odwiedzin naszego miasta zabrali do Niemiec wiele miłych wspomnień. Burmistrz Hameln - Susanne Lippmann, złożyła deklarację kontynuacji partnerstwa, jego umacniania i rozbudowywania wzajemnych relacji.